Emne: Brukbarhet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Brukbarhet: 1

Tretti eiker samles i ett nav; men det er det tomme rommet i navet som gjør at vognen er brukbar. Vi former leiren til et kar, men det er tomrommet som gjør at karet er brukbart. Vi lager dør- og vindusåpninger for at det skal bli et hus; men det er tomrommene som gjør at huset er brukbart. Altså: Det som er, har sin nytte; men det som ikke er, gjør at ting er brukbare.