Emne: Foreldre
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Foreldre: 18

Alle foreldre vet hvordan man skal oppdra naboens barn.
Kategori: Ukjent
Barn ser tvers gjennom sine foreldre. Hvis du bare er halvveis overbevist om det du sier du tror på, vil de raskt finne det ut.
Kategori: James Dobson
Da mine foreldre endelig skjønte at jeg var blitt kidnappet, handlet de raskt. De leide ut rommet mitt.
Kategori: Woody Allen
Den første delen av livet vårt ødelegges av foreldrene, den andre av våre barn.
Den raskeste måten for foreldre å få sitt barns oppmerksomhet på, er å sette seg ned og se avslappet ut.
Kategori: Lane Olinhouse
Det er lettere for en far å få barn enn for barn å få en virkelig far.
Du motsier vel ikke en aldrende forelder, håper jeg?
Kategori: Charles Dickens
En far er verd mer enn hundre skolelærere.
Kategori: Engelsk Ordtak
En lykkelig barndom er den beste gave som står i foreldrenes makt å skjenke.
Kategori: Mary Cholmondeley
Få er som far, ingen er som mor.
For et oppdrag, min skaper, å være en voksen datters far.
Foreldre er de siste her i verden som burde få barn.
Kategori: Samuel Butler
Foreldrene mine har alltid vært der for meg, helt siden jeg var syv år.
Kategori: David Beckham
Hvis foreldrene gjør for mye for sine barn, vil ikke barna gjøre særlig mye for seg selv.
Kategori: Elbert Hubbard
Klok er den far som kjenner sitt barn.
Man kan ikke være forsiktig nok i valget av sine foreldre.
Kategori: Erik Pontoppidan
Mange foreldre finner ut at en klapp på ryggen hjelper til å utvikle karakteren - hvis den gis ofte nok, tidlig nok, og lavt nok.
Kategori: Glen Wheeler
Mange foreldre pakker ned sine problemer og sender dem av gårde på sommerleir.
Kategori: Raymond Duncan