Emne: Sitater
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Sitater: 8

Det finnes mennesker man ikke behøver å parodiere. Det er nok å sitere dem.
Kategori: Robert Neumann
Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv.
Kategori: Marlene Dietrich
La oss fatte oss i korthet. Verden er overfylt av ord.
Mange sitater dukker opp om og om igjen. Det er bare underskriften som varierer.
Kategori: Luis Murschetz
Nå for tiden oppsøker vi Shakespeare bare for å gjenkjenne sitatene hans.
Kategori: Orson Welles
Si noe innlysende for første gang, og du er udødelig.
Sitater er den dannedes måte å være uforskammet på, eller vittig, eller bare alminnelig elegant.
Kategori: Lasse Ellegaard
Vi siterer alle, av nød, av tilbøyelighet og fordi vi har glede av det.