Emne: Litteratur
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Litteratur: 8

Brevskriving er den eneste utvei til å kombinere ensomhet med godt selskap
Kategori: Ukjent
Det er så meget godt i de verste av oss og så meget ondt i de beste av oss, at rettsapparatet og religionen er nødvendig for oss alle
Kategori: Ukjent
Det finnes to slags lesere: de som leser for å huske, og de som leser for å glemme
Kategori: Ukjent
Litteratur overfører uten tvil fortettede erfaringer fra generasjon til generasjon. Slik blir litteraturen en nasjons levende hukommelse.
Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke.
Kategori: Henrik Ibsen
Pressens viktigste oppgave er å oppdra folk til å nærme seg det skrevne ord med mistenksomhet
Kategori: Samuel Butler
Skal man skrive et brev, bør man begynne uten å vite hva man har tenkt å si, og slutte uten å vite hva man har skrevet
Kategori: Ukjent
Skjønnlitteratur er ikke alltid skjønn litteratur.
Kategori: Arne Pedersen