Emne: Meninger
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Meninger: 12

Alle ting har to sider, minst.
Kategori: Norsk Ordtak
De som liker alle, er likegyldige ovenfor alle.
Kategori: Oscar Wilde
Det er aldri andres mening som mishagr oss; men den vilje andre undertiden har til å påtvinge oss denne mening, når vi selv ikke vil.
Kategori: Joseph Joubert
Det er viktig å vite mer enn hva en har tenkt å si.
Kategori: Jermund Rekkedal
Døde fisk svømmer med strømmen
Kategori: Ukjent
En forutinntatt mening er ikke så dum, bare den er riktig.
Kategori: Peter Hille
Jeg er kontroveersiell; men det er bare blant de som ikke deler mine oppfatninger.
Kloke mennesker forandrer meninger, fehoder aldri
Kategori: Fernando De roias
Meningsmålinger skal man bare tro når de viser at man er på toppen.
Kategori: Bob Hope
Meningsrett forutsetter viteplikt.
Kategori: Ukjent
Si det du mener, det er rett og det er ærlig. Men, si ikke alt du mener. Det er klokt og det er kjærlig!
Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og vårt følelsesliv som av hjernens klare lys.
Kategori: Francis Bacon