Emne: Dannelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Dannelse: 5

Dannelse er det de fleste lærer, mange gir videre og få har.
Kategori: Karl Kraus
Dannelse er ikke det vi har lært, det er det som er igjen når vi har glemt alt vi har lært.
Kategori: Ellen Key
Dannelse er klok og selvstendig tenkning sprunget ut av et edelt hjerte.
Kategori: Fredrik Wisløff
Den som ler av manglende dannelse, mangler den selv.
Kategori: Joachim Günther
En er ikke virkelig dannet dersom en ikke kan tåle mangel på dannelse hos andre.
Kategori: Benjamin Franklin