Emne: Data og Internett
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Data og Internett: 17

Datamaskinen er den logiske videreutvikling av menneskene: intelligens uten moral.
Kategori: John Osborne
Datamaskinen er det nyeste tekniske fremskritt til effektiv forsinkelse av kontorarbeidet.
Datamaskiner er ubrukelige. De kan bare gi oss svar.
Kategori: Pablo Picasso
Den virkelige faren er ikke at datamaskiner begynner å tenke som mennesker, men at mennesket begynner å tenke som datamaskiner.
Kategori: Sydney j. Harris
Det er ingen grunn til at noen skulle ønske å ha en datamaskin i sitt hjem.
Kategori: Ken Olsen
Det er menneskelig å feile, men for virkelig å lage rot trengs en datamaskin.
Kategori: Spectatorv
Det finnes tre måter man kan ruinere et firma på; med kvinner, som er det behageligste; med spill, som er det raskeste; og med datamaskiner, som er det sikreste.
Kategori: Sydney j. Harris
En datamaskin er ikke bedre enn programmene den er utstyrt med.
En datamaskin kan gjøre flere feil i løpet av 2 sekunder enn 20 menn kan klare i løpet av 20 års arbeid.
Kategori: Ukjent
En datamaskin kan ikke erstatte sunt vett mer enn en blyant kan erstatte skolegang. Men å skrive uten blyant er ikke akkurat noen fordel.
Et hvilket som helst sitat som finnes to ganger på Internett; vil ha to forskjellige ordlyder eller kilder; eller begge deler. Følgesetning: Hvis ordlyden og kilden er den samme to steder, er begge feil.
Kategori: Schaaf
Hvis man putter en masse dumheter inn i en datamaskin, kommer det ikke ut noe annet enn en masse dumheter. Men disse dumhetene, som har gått gjennom et veldig dyrt apparat, er på en måte blitt foredlet, og ingen tør kritisere dem.
Kategori: Pierre Callois
Jeg foreslår at man innfører bærbar PC som standard konfirmasjonsgave.
Kategori: Jon Bing
Jeg oppfant Internett.
Kategori: Al Gore
Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
Jeg tror det er et verdensmarked for opptil fem datamaskiner.
Kategori: Thomas Watson
Surfer? Hva tenker du på da?
Kategori: Lars Sponheim