Emne: Demokrati
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Demokrati : 16

Demokrati består i at man lar andre tale ut.
Kategori: Pietro Nenni
Demokrati er basert på overbevisningen om at det er ekstraordinære muligheter i ordinære mennesker.
Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om.
Kategori: Gerald Barry
Demokrati er et ord som knurrer meningsløst i tomme mager.
Kategori: Ritchie Calder
Demokrati er i grunnen anerkjennelsen av at vi sosialt sett alle er ansvarlig for hverandre.
Kategori: Heinrich Mann
Demokrati er som salt i vannet: det fordeler seg straks overalt; derfor er det umulig å tillate bare en liten smule demokrati.
Kategori: Ignazio Silone
Demokratiet er en hersker man uavbrutt må rope til, slik at han ikke faller i søvn.
Kategori: Richard Thoma
Demokratiet forutsetter likevekt mellom fellesskap og splittelse, mellom samarbeid og kamp. Demokratiets sentrale problem blir bevaring av fellesskapet til tross for konfliktene.
Kategori: H. Tingsten
Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra. Den må komme innenfra.
Kategori: Indira Gandhi
Demokratiets største øyeblikk: Når regjeringen må bøye seg for et folks gode vilje.
Kategori: Rudolf Rolfs
Det er en livsbetingelse for demokratiet at det ikke vises skånsomhet mot de feil og mangler som vil kvele det.
Kategori: Torgny Segerstedt
Det er like vanskelig å være litt demokratisk som å være litt gravid.
Kategori: Michael Davies
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på den gale siden av gaten.
Kategori: Indira Gandhi
Jeg har til hensikt å gjøre dette landet til et demokrati. De som er imot det, havner i fengsel.
Styrken ved demokratiet er ytringsfriheten. Svakheten er at den blir brukt.
Kategori: Henning Rohde
Uttrykket demokrstisk sosialist har like mye mening som gravid jomfruelighet.
Kategori: Russel Prowse