Emne: Hjemme
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Hjemme: 6

Den moderne oppfatning av et hjem er fortreffelig uttrykt som stedet man går til fra garasjen.
Kategori: Georg Wickersham
Hjemmet var et deilig sted den gang folk oppholdt seg der.
Kategori: E.b. White
I sitt hjem er selv den fattige en fyrste.
Kategori: Talmud
Jeg liker ikke å føle meg hjemme når jeg er borte.
Man er ikke hjemme der man har sin bolig, men der man blir forstått.
Mitt hjem er mitt slott.
Kategori: Sir Edward coke