Emne: Fiasko
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fiasko: 1

Vi er alle fiaskoer, i alle fall de beste av oss.
Kategori: James m. Barrie