Emne: Krig
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Krig: 35

Atombomben er både kjekk og grei. Men vi har ikke noe naturlig miljø for den her på øvre Singsaker.
Kategori: Flettfrid Andresen
Atombomben er en papirtiger som USAs reaksjonære bruker til å skremme folk.
Kategori: Mao Zedong
Atomvåpen testes hensynsfullt i ubebygde områder, slik at man hensynsløst kan bruke dem i tettbebygde områder.
Kategori: Wolfgang Binde
De brente våre gårder. De drepte våre menn.
Kategori: Inger Hagerup
Den viktigste innvending mot en krangel er at den avbryter en diskusjon.
Det første som dør i krig, er sannheten.
Det har aldri eksistert en god krig eller en dårlig fred.
Kategori: Benjamin Franklin
Det verste med krig er at den gjør oss lik det folk vi bekjemper.
Kategori: T. H. huxley
En krig uten tvil er idiotisk, men det forhindrer den ikke fra å vare.
Kategori: Albert Camus
For mange er krig til nytte.
Hensikten med alle kriger er fred.
Kategori: Sankt Augustin
Hensikten med enhver krig er fred.
Kategori: Augustin
Historien er full av kriger som alle visste ikke ville inntreffe.
Kategori: J. Enoch powell
I en atomkrig vil hele menneskeheten tape.
Kategori: Ronald Reagan
I fredstid begraver de unge sine fedre. I krigen begraver de gamle sine sønner.
Kategori: Herodot
I krig finnes det ingen erstatning for seier.
Kategori: Douglas Macarthur
I krig tier loven.
I krigstid er sannheten så kostbar at den alltid må omgis med en livvakt av løgn.
Kategori: Winston Churchill
Inter arma silent leges (I krig tier lover)
Jeg har aldri møtt noen som ikke var imot krig. Til og med Hitler og Mussolini var det, ifølge dem selv.
Kategori: David Low
Jeg vet ikke hvordan den 3. verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den neste vil bli utkjempet med treklubber.
Kategori: Albert Einstein
Jorden har større behov for å bli dyrket enn for å bli fuktet med blod.
Krig bør man engasjere seg i på en slik måte at bare fred synes å være målet.
Kategori: Ukjent
Krig er alltid et onde, men det finnes tider da det er det minste av to onder.
Kategori: Ukjent
Krig er en naturlig tilstand.
Kategori: Napoleon i
Krig er forakt for liv.
Kategori: Nordahl Grieg
Krig er ikke annet enn fortsettelsen av politikken med andre midler
Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte.
Kategori: Sallust
Krig finnes overalt hvor det blir kjempet for fred.
Kategori: Elazar Benyoëtz
Krig løser ingen problemer. Det er like fryktelig å vinne en krig som å tape den.
Kategori: Agatha Christie
Krigen er Preussens nasjonale industri.
Krigens gud hater dem som nøler.
Kategori: Evripides
Patrioter snakker alltid om å dø for sitt land, men aldri om å drepe for det.
Kategori: Bertrand Russell
Skam få den der først fant på krig. Det er jo urimelig at folk skal gå hen og myrde dem som man ikke kjenner.
Kategori: Ludvig Holberg
Tenk om det ble krig og ingen møtte opp.
Kategori: Ukjent