Emne: Erindringer
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Erindringer: 2

Barndomserindringer bringer bestandig tårer. Savnets tårer for den som var lykkelig og fortvilelsens tårer for den ulykkelige.
Kategori: Ranveig Sørensen
Menneskene omgåes altfor skjødesløst med sine erindringer.
Kategori: Ukjent