Emne: Idé
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Idé: 32

Å dø for en idé høres fint ut, men hvorfor ikke la ideen dø istedet?
Kategori: Wyndham Lewis
Alle har minst én glimrende idé som er umulig å gjennomføre.
Kategori: Edgar Watson howe
Bare de kloke er i besittelse av ideer, de fleste mennesker er besatt av ideer.
Den menneskelige dumhet består ikke i at man ikke har noen ideer, men at man har dumme ideer.
Den stivnede form for besnærelse er den fikse idé.
Det er med gode ideer som med sopp; der man finner én er det ofte flere.
Kategori: Hans Carossa
Det er nytteløst å sende armeer mot ideer.
Kategori: Georg Brandes
Det finnes ikke noe så farlig som en idé når den er det eneste du har.
Kategori: Alain-fournier
En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene.
Kategori: Charles Brower
En idé blir ikke god fordi om man har ofret seg for den.
Kategori: Oscar Wilde
En idé er ikke ansvarlig for de menneskene som tror på den.
Kategori: Don Marquis
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell.
Kategori: Jens Bjørneboe
En idé som ikke er farlig, fortjener ikke å kalles en idé.
Kategori: Oscar Wilde
Han er ein mann med idear. Synd at alle er så jævla dårlege.
Kategori: Ragnar Hovland
Her må dog iallefall være noen som holder idéens fane høyt.
Kategori: Henrik Ibsen
Hvor ofte forveksler man ikke innfall med ideer!
Kategori: Friedrich Hebbel
Ideen er en tanke som er blitt stående.
Kategori: Henri Bergson
Ideen er og vil alltid være et skjermbrett som det foregår andre og viktigere ting bak. Ideen er et påskudd. Ideen er et hjelpemiddel.
Kategori: Witold Gombrowicz
Ideen er virkelighetens statsbegravelse.
Kategori: Hans Kudszus
Ideen var hans eneste føde. Ak! Det var intet under, han døde.
Kategori: Vilhelm Bergsøe
Ideene er en kapital som bare gir renter i talentets hender.
Kategori: Antoine De rivarol
Ideer er ikke sommerfugler, de er et resultat av hardt arbeid.
Kategori: Rudolf Rolfs
Ideer er menneskeetere - de spiser sine tilhengere i enda større grad enn de spiser motstandere.
Kategori: Olaf Bull
Ideer er merkelige. De kverner ikke hvis du ikke arbeider med dem.
Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den.
Kategori: Victor Hugo
Innlysende kaller man ideene som er like forvirrende som vårt eget sinn.
Kategori: Marcel Proust
Man kan gruble så lenge over en idé at den ender med å bli fiks.
Kategori: P. Storm
Mange avviser en god idé bare fordi den ikke er deres egen.
Kategori: Luis Bunuel
Mange gode ideer dør under transporten til skrivebordet.
Kategori: Max Frisch
Menneskene vil gjerne gi sitt liv for en idé, særlig hvis de ikke helt skjønner den.
Kategori: Paul Eldridge
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer.
Kategori: Dennis Gabor
Noe av det mest smertefulle for menneskenaturen er smerten ved en ny idé.
Kategori: Walter Bagehot