Emne: Ordtak
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Ordtak: 3

Ordspråk kan kalles analfabetenes litteratur.
Ordtak er frukten av alle folkeslags erfaringer, de er århundreders sunne sans trengt sammen i formler.
Kategori: Antoine De rivarol
Ordtak er korte setninger trukket av lang erfaring.
Kategori: Cervantes