Cervantes

Jeg har alltid hørt at et godt håp er bedre enn en dårlig besittelse.
Kategori: Håp
Når man ser gjennom kjærlighetens briller, blir kobber til gull.
Klesdrakten må rette seg etter ens stand og stilling.
Kategori: Klær
Det må være skjønt å kunne befale, selv om det bare er over en saueflokk.
Kategori: Ledelse
Og slik ble hans hjerne på grunn av overdreven lesning og mangel på søvn så tørr og innskrumpet at han til slutt gikk helt fra forstanden.
Kategori: Lese
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen.
Kategori: Lykke
Alt er mulig.
Kategori: Mulig og umulig
Ordtak er korte setninger trukket av lang erfaring.
Kategori: Ordtak