Emne: Styresett
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Styresett: 22

Be for statsmaktens vel, for fantes ikke frykten for den, hadde vi fortært hverandre levende.
Kategori: Rabbi Chanania
Demokrati betyr slett ikke at flertallet skal herske over mindretallet. Det betyr rett og slett at flertallet tar sine beslutninger med ubetinget hensyn til mindretallets rettigheter.
Demokrati er den dårligste statsformen, bortsett fra alle de andre.
Kategori: Winston Churchill
Demokrati er den høyeste form for regjering, fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen.
Kategori: John F. kennedy
Demokrati er en metode - ikke et ideal.
Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet, og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art.
Kategori: Aristoteles
Demokratiet er en institusjon som sikrer oss at vi ikke blir regjert bedre enn vi fortjener.
DISSENS: Demokratiets adelsmerke, og dets kors.
Kategori: Ukjent
En dag da Satan fikk i sinn, at intet måtte skje, da satte han i verden inn den første komité.
Kategori: Vilhelm Bergsøe
Et demokrati er en stat hvor den frie meningsutveksling ikke ender med en begravelse.
Kategori: Winston Churchill
Et demokrati er en stat som legitimerer underkastelsen av en minoritet under majoriteten.
Kategori: Lenin
I et demokrati avgjøres sakene ved å telle hoder - ikke ved å knuse dem.
Kategori: Oscar Wilde
I mange land må desverre demokrati betraktes som syltetøy, der det ikke finnes brød på bordet
Kategori: Gunnar Myrdal
Jeg elsker demokratiet. Det er idiotisk uten sammenligning, derfor fornøyelig uten sammeligning.
Jeg godtar bare en tyrann her i verden, og det er den lille stillferdige stemmen inne i meg selv.
Kategori: Mahatma Gandhi
Min definisjon av et fritt samfunn er der det er trygt å være upopulær.
Kategori: Adlai Sterson
Noen må ta seg av tannhjulene
Om et demokrati er godt, avhenger av om flertallet behandler mindretallet på en anstendig måte.
Kategori: Karsten Isachsen
Selv en diktator er avskåret fra å lese korrektur på sitt ettermæle.
Kategori: Otto Ludwig
Skepsis overfor autoriteter er demokratiets salt.
Kategori: Poul Henningsen
Sovjet-mennesket er et tannhjul.
Kategori: Josef Stalin
Vanskeligheten ved å oppnå et harmonisk samspill mellom nasjonene skriver seg fra at noen av dem stadig vil slå på stortrommen, andre nekter å være med på notene, og ingen vil spille annenfiolin
Kategori: Ukjent