Emne: Hat
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Hat: 71

Å hate mennesker er som å brenne sitt eget hus for å bli kvitt en rotte.
Alle bruker vi hverandre og kaller det kjærlighet, og når vi ikke kan bruke hverandre, kaller vi det hat.
Kategori: Tennessee Williams
Alle hater meg fordi jeg er så godt likt av alle.
Kategori: Peter De vries
Anse ingen verdig til hat, som du ikke også ville anse verdig til kjærlighet.
Kategori: Friedrich Hebbel
Bedre å hate enn å sørge.
Kategori: Fay Weldon
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
Kategori: Martin Luther king
De stores hat mot de små er avsky, de smås hat mot de store er misunnelse.
Kategori: Arthur Schnitzler
Dem som med hat frå livet seg vende, livet til gagns rett aldri han kjende.
Den som frykter deg når du er til stede, vil hate den når du ikke er der.
Kategori: Thomas Fuller
Den som hater vil ha revansje for sin mangel på handlekraft.
Kategori: Odd Nerdrum
Den som hater, dømmer ikke rett.
Kategori: Norsk Ordtak
Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske.
Den som vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige.
Den verste synd overfor våre medskapninger er ikke å hate dem, men å være likegyldige overfor dem, det er umenneskelighetens essens.
Det eg har lært om hatet, lærde et i mitt eige hjarte.
Kategori: Tor Jonsson
Det er et prinsipp i den menneskelige natur at man hater den man har gjort urett.
Kategori: Cornelius Tacitus
Det finnes bare ett slags hat: menneskets hat mot seg selv.
Kategori: Hans Børli
Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, hat er forkrøplet kjærlighet. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet.
Kategori: Eli Wiesel
Det største hat kommer fra den største kjærlighet.
Kategori: Tysk Ordtak
En kvinne våger alt når hun elsker - eller hater.
Kategori: Horats
Ethvert skolebarn kan elske som en tåpe, men å hate, gutten min, det er en kunst.
Kategori: Ogden Nash
Få mennesker kan være lykkelige uten å hate en annen person, nasjon eller rase.
Kategori: Bertrand Russell
Folk hater dem som får dem til å føle seg underlegne.
Gammel kjærlighet er bedre enn gammelt hat.
Kategori: Dansk Ordtak
Han var en meget god hater.
Kategori: Samuel Johnson
Hat betyr å myrde uopphørlig.
Hat er aktelse for de forhattes makt.
Kategori: Hans Kudszus
Hat er alltid selvhat. Man hater sin avmakt.
Kategori: Walter Hilsbecher
Hat er den automatiske reaksjonen på frykt, for frykten virker ydmykende.
Kategori: Graham Greene
Hat er kjærlighet som har mislykkes.
Kategori: Søren Kierkegaard
Hat er kujonens hevn over at han er blitt skremt.
Hat er mangel på fantasi.
Kategori: Graham Greene
Hat er utmattet kjærlighet.
Kategori: Hans Lohberger
Hat har ingen plass hos mennesker som tenker universelt.
Kategori: Yousuf Karsh
Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærligheten.
Kategori: Martin Luther king
Hat kan skade mang en mann.
Kategori: Dansk Ordtak
Hat tar grøden fra jorden og fisken fra havet.
Kategori: Finsk Ordtak
Hat, den mest bekvemme form for opprør.
Kategori: Rudolf Rolfs
Hat: en rimelig følelse, i betraktning av en annens overlegenhet.
Kategori: Ambrose Bierce
Hatet er de svakes vrede.
Kategori: Alphonse Daudet
Hemmelig hat er verre enn synlig fiendskap.
Kategori: Norsk Ordtak
Hvis det virkelig finnes så mye hat i verden, hvordan skal man da forklare befolkningseksplosjonen?
Kategori: Truman Capote
Hvor det er forunderlig og hvor det er godt å hate.
Kategori: Henrik Ibsen
I hat er det også sjalusi: Vi ønsker å ha vår fiende for oss selv.
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser.
Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham diamantene tilbake.
Kategori: Zsa Zsa gabor
Jeg har elsket ham for høyt til ikke å hate ham.
Kategori: Jean Racine
Jeg hatet, fordi jeg ikke kunne elske.
Kategori: Henrik Ibsen
Jeg tror at en av grunnene til at folk stadig klynger seg til sitt hat, er at de føler at når hatet først er borte, så vil de bli tvunget til å beskjeftige seg med smerten.
Kategori: James Baldwin
Jo mer jeg lærer mennesker å kjenne, jo mer liker jeg hunder.
Kategori: Adolf Hitler

 1 2