Emne: Fjernsyn
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fjernsyn: 18

Alle som er redd for hva fjernsynet gjør med verden er antakelig bare redd for verden.
Kategori: Clive James
Dersom alle begrenset seg til å snakke om det de forstår seg på, ville det ikke bli flere fjernsynsdebatter.
Kategori: Werner Höfer
Det beste man kan si om fjernsynet er nok at gamle folk får levende ansikter inn i stua.
Kategori: Rolf Jacobsen
Det er lenge siden de ga opp å holde programmene på samme nivå som lisensen.
Kategori: Ukjent
Detektimen er det eneste programmet der de døde er med og liver opp.
Kategori: Ukjent
Enkelte fjernsynsprogrammer er tyggegummi for øynene.
Kategori: John Mason brown
Fjernsyn: radio for fantasiløse.
Kategori: Rudolf Rolfs
Fjernsynet er beviset på at folk vil se på hva som helst annet enn hverandre.
Kategori: Ann Landers
Fjernsynet er den eneste sovemedisinen man inntar gjennom øynene.
Kategori: Vittorio De sica
Fjernsynet er egentlig nærmere virkeligheten enn noen bok. Galskapen i fjernsynet er det virkelige livs galskap.
Kategori: Camille Paglia
Fjernsynet er en innretning som gjør at folk som ikke har noe å gjøre, kan betrakte folk som ikke kan gjøre noe.
Kategori: Fred Allen
Fjernsynet har brakt mordet tilbake til hjemmene, der det hører hjemme.
Kategori: Alfred Hitchcock
Hvis du leser mange bøker, regnes du som belest. Men hvis du ser mye på TV, regnes du ikke som be-sett.
Kategori: Lily Tomlin
Jeg hater fjernsyn like mye som peanøtter, men jeg klarer ikke å holde opp med å spise peanøtter.
Kategori: Orson Welles
Jeg skjønner ikke hvorfor de i fjernsynet alltid ber om unnskyldning for forsinkelsene, men aldri for programmene.
Kategori: Otto Preminger
Jeg synes fjernsyn er veldig lærerikt. Hver gang jeg setter det på, går jeg inn i et annet rom og leser en god bok.
Kategori: Groucho Marx
Med tiden er jeg blitt overbevist om én ting: Fjernsynet er til å opptre i, ikke se på.
Kategori: Noël Coward
Mediene utvikler seg - fjernsynet er mye bedre i dag enn for hundre år siden.
Kategori: Ukjent