Emne: Flertall
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Flertall: 10

Ekte flertall har også flertallet av de forstandige blant seg.
Kategori: Hans Kasper
Er de fleste de beste eller bare de fleste?
Kategori: Niels Hausgaard
Et flertall er alltid den beste gjengjeldelsen.
Kategori: Benjamin Disraeli
Et flertall er så klokt som dets klokeste medlem, hvis det lytter til ham. Hvis ikke, er det ikke klokere enn det dummeste medlemmet.
Kategori: Ambrose Bierce
Flertallet har aldri retten på sin side, sier jeg!
Kategori: Henrik Ibsen
Flertallets mening kan ikke være uttrykk for inkompetanse.
Kategori: René Guénon
Flertallets tyranni.
Hva er flertall? Flertallet er noe tøv. Forstanden har alltid vært bare hos de få.
Majoriteten går aldri inn for en forholdsregel. Den vet ikke engang hva en forholdsregel er.
Når et flertall en gang i blant slutter seg til det riktige standpunkt, skjer det alltid på feil grunnlag.