Emne: Lidenskap
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lidenskap: 19

Den eneste lidenskap som varer livet ut, er kjærligheten man har til sine barn. Den er bestandig, den tåler alt.
Den som er herre over sin lidenskap, er slave av sin fornuft.
Kategori: Cyril Connolly
Den som er uten lidenskaper, er ikke menneske. Vår herre og mester jagde pengevekslere og kremmere ut av Guds tempel.
Den som ikke har en lidenskap, har ikke noe liv
Den som ikke har lidenskap, ser aldri det forjettede land, men omkommer i ørkenen.
Kategori: Søren Kierkegaard
Det er intet som vekker en så avmektig misunnelse som en stor lidenskap.
Kategori: Aasmund Brynildsen
Det er lettere å forandre sine lidenskaper enn å undertrykke dem.
Det er så med meg at lidenskapen er en del av min drivkraft.
Det gjelder nå som før, styr dine lidenskaper! Ellers kommer du ingen vei.
Intet stort i verden er fullbragt uten lidenskap.
Kategori: Friedrich Hegel
La andre klage over at tiden er ond. Jeg klager over at den er ussel, for den er uten lidenskap.
Kategori: Søren Kierkegaard
Levende er bare den som har en lidenskap eller en lidelse som er større enn ham selv.
Kategori: Stein Mehren
Lidenskap er det eneste som kan sørge for at vi overgår oss selv.
Kategori: André Maillet
Lidenskap er som lynet: det treffer som oftest ved siden av.
Kategori: Anatole France
Lidenskapen gjør ofte den klokeste mann til en narr, men ofte også narren klok.
Lidenskapene er livets salt.
Kategori: Kristina Augusta
Lidenskaper er like nyttige for sinnets sunnhet som blodets sirkulasjon er for legemets.
Kategori: Ludvig Holberg
ømheten er lidenskapens hvile.
Kategori: Joseph Joubert
Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. ære være den lidenskap som gjør dem til barn.
Kategori: Victor Hugo