Emne: Smak
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Smak: 7

Den gode smak består i at man ikke er påtrengende.
Kategori: Albert Camus
Det er bedre med god smak enn dårlig smak, men dårlig smak er bedre enn ingen smak.
Kategori: Arnold Bennett
God smak er en forferdelig ting. Smak er kreativitetens fiende.
Kategori: Pablo Picasso
Ikke gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er ikke sikkert de har samme smak.
Min smak er såre enkel: Jeg er alltid tilfreds med det beste.
Kategori: Oscar Wilde
Smak kan begeistre, men ikke gripe en.
Smaken er geniets sunne fornuft.