Emne: Forretning
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Forretning: 17

All forretning bygger på gjensidig tillit hos en av partene.
Kategori: Poul Henningsen
Driv din forretning, ikke la den drive deg.
Kategori: Benjamin Franklin
En forretning man ikke tjerner penger på, er ingen forretning.
Kategori: Henry Ford
En forretningsmann er en krysning mellom en danser og en regnemaskin.
Kategori: Paul Valéry
En forretningsmann må ikke bryte en avtale to ganger.
Kategori: Thomas Fuller
En sann nøkkel til suksess er å vite hvilke egenskaper som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene.
Kategori: Anita Roddick
Forretning er forretning.
Kategori: Octave Mirbeau
Forretninger ligger bak alt i vårt nasjonale og åndelige liv. Tenk bare på at den første bønnen i Fadervår gjelder vårt daglige brød.
Kategori: Woodrow Wilson
Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner - markedsføring og nyskaping.
Kategori: Peter Drucker
Forretningsmannen er den eneste som alltid ber om unnskyldning for det han driver med.
Forretningsvirksomhet er en kombinasjon av krig og sport.
Kategori: André Maurois
Hemmeligheten med forretningsdrift er å vite noe som ingen andre vet.
Hva jeg gjør forretninger med? å, det er ganske enkelt, det er med andres penger.
Hvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap.
Kategori: Anita Roddick
Jeg tror all forretningsvirksomhet vil tjene stort på å styres av 'feminine' prinsipper: kjærlighet, omsorg og intuisjon.
Kategori: Anita Roddick
Skal du lykkes i forretninger, gjelder det å vite når tiden er inne.
Kategori: Anita Roddick
Tålmodighet er den viktigste egenskapen i forretningslivet. Det er mange som heller foretrekker at du lytter til det de sier, enn at du oppfyller deres ønsker.