Emne: Journalist
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Journalist: 10

Det kan sies mye pent om den moderne journalistikk. Ved å fortelle oss hva uopplyste mennesker mener, holder den oss orientert om uvitenheten i samfunnet.
Kategori: Oscar Wilde
En dyktig journalist skal lukte pils etter lunsj. Det ligger ofte en god nyhet i en halvliter.
Kategori: Kåre Valebrokk
Forskjellen på journalistikk og litteratur er at journalistikken er uleselig, og litteraturen blir ikke lest.
Kategori: Oscar Wilde
Han løper rundt fra hotell til hotell og tror at det mest interessante ved hele historien er at han har kommet for å dekke den.
Kategori: Tom Stoppard
Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt.
Kategori: Søren Kierkegaard
Journalistens makt beror ikke på retten til å stille spørsmål, men på retten til å kreve svar.
Kategori: Milan Kundera
Journalistikk består stort sett i å fortelle at 'Lord Jones er død' til folk som ikke engang ante at han fantes.
Journalistikk kaller jeg alt som interesserer mindre i morgen enn i dag.
Kategori: André Gide
Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet.
Kategori: Cyril Connolly
Som journalist går ein aldri i fred for hendingar.
Kategori: Herbjørn Sørebø