Emne: Fremskritt
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fremskritt: 21

Den medisinske forskningen har gjort så enorme fremskritt at det praktisk talt ikke finnes friske mennesker lenger.
Kategori: Aldous Huxley
Den moderne formel for menneskehetens utvikling lyder: Fremskritt er støy pluss miljøforurensning pluss kreft multiplisert med inflasjon.
Kategori: Ugo Longoni
Det er fra meg fremskrittene må komme, ellers kommer de aldri.
Kategori: Henrik Ibsen
Det fins bare ett fremskritt: skjerping av samvittigheten.
Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt.
Kategori: Jens Bjørneboe
Evigvarende fremskritt lar seg bare kjøpe for prisen for evigvarende utilfredshet.
Framskritt begynner med troen på at det som er nødvendig, også er mulig
Kategori: Ukjent
Fremskritt er virkeliggjørelse av utopier.
Kategori: Oscar Wilde
Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel.
Kategori: Knut Hamsun
Fremskrittet er en eksistensiell illusjon.
Kategori: Aasmund Brynildsen
Fremskrittet manifesterer seg ved at før hadde barn snørrete neser, og nå har snørrungene barn.
Kategori: Willi Hempel
Går en på trynet, går det i allefall fremover!
Kategori: Ukjent
Hos oss kaller man det fremskritt bare man ikke faller når man går bakover.
Kategori: Rudolf Rolfs
Hver generasjon tror at verden går fremover fordi den alltid er i bevegelse. Men en pendel beveger seg også.
I motbakker går det i alle fall oppover.
Kategori: Ukjent
Når det ropes 'Fremskrittet lenge leve', så spør alltid: 'Fremskritt for hva?'
På alle områder avhenger ens fremskritt av om man tør å gjøre seg latterlig.
Rådløshet og utilfredshet er de første forutsetningene for fremskritt.
Kategori: Thomas Alva edison
Ved fremskritt menes mer tempoet enn retningen.
Kategori: Thornton Wilder
Vi går fremover med to ganger lydens hastighet og en halv gang fornuftens hastighet.
Kategori: Thomas Griffith