Emne: Fugler
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fugler: 14

D'er seint å stengja buret når fuglen er flogen.
Kategori: Ivar Aasen
Der fløy en Fugl over Granehei, som synger forglemte Sange.
Der flyver saa mange Fugle imellem Himmel og Jord.
Der skreg en fugl over øde hav, langt fra lande.
Kategori: Vilhelm Krag
Det sømmer seg ikke for spurver å gå i tranedans.
Kategori: Peder Syv
Det var en nattegal og ikke en lerke.
For himmelens bærer lyden av sted, vingede ksapninger kan røpe dine ord.
Kategori: Bibelen
Fuglen haver sit Rede, og Bjørnen sit lugne hi.
Ikke en spurv faller til jorden uten at Faderen vil det.
Kategori: Bibelen
Jeg gik mig ut en sommerdag at høre fuglesang.
Man unnskylder ravnene, men plager duene.
Kategori: Juvenal
Nu vaagne alle Guds fugle smaa.
Se himmelens fugler: de sår ikke, høster ikke, de samler ikke i lader.
Kategori: Bibelen
Svanen tar avskjed og svalene flyr.