Emne: Gjespe
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Gjespe: 3

Det finnes teaterstykker som ikke blir pepet ut bare fordi ingen kan gjespe og pipe samtidig.
Kategori: Robert Lembke
Gjesping: Dårlig manér, men en ærlig meningsytring.
Kategori: Ukjent
Gjesping: et taust rop.