Emne: Guds kjærlighet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Guds kjærlighet: 3

Gud elsker hver og en av oss som om det bare var én av oss.
Kategori: Augustin
Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle. Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss.
Kategori: Fulton Sheen
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik.
Kategori: Leighton Ford