Emne: Hest
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Hest: 4

En hest! En hest! Mitt kongerike for en hest!
En kavallerists hustru må elske hesten nest etter mannen!
Hester er farlige i begge ender og ukomfortable på midten.
Kategori: Ian Fleming
Mitt rike, - mitt halve rike for en hest!
Kategori: Henrik Ibsen