Emne: Hjerte
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Hjerte: 30

Alle laster, alle Dyder ligger i vort Hjerte!
Alle relasjoner er like viktige - når man ikke har noe hjerte.
Kategori: Erling Sandmo
Alle veier som ikke går utifra hjertet, ender blindt.
Kategori: Ukjent
Bare et knust hjerte er helt.
Kategori: Suzanne Brøgger
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
Kategori: Bibelen
De forræderske, uutforskede områder i verden finnes ikke i fjerne kontinenter eller hav, men i menneskenes hjerter og sinn.
Kategori: Allen Claxton
Den som behersker luktene, behersker menneskenes hjerter.
Kategori: Patrick Süskind
Det er med store hjerter som med store hav: De fryser aldri til.
Kategori: Ukjent
Det gis bare en vei til mennesket - hjertes vei. Alle andre veier er omveier.
Kategori: Phil Bosmans
Det gode kvinnehjarta er meisterstykket åt Vårherre.
Kategori: Norsk Ordtak
En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet.
En kvinnes hjerte er som glass og må behandles deretter. Ønsker man sitt navn uutslettelig risset inn i det - må man bruke diamanter.
Kategori: R. Knortz
Et godt hjerte lærer hurtig kjærlighetens språk.
Kategori: Dante Alighieri
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
Kategori: Bibelen
For sparer du ditt hjerte, så skrumper hjertet hen.
Kategori: Arnulf øverland
Hjertet forblir alltid ungt og kan alltid blø.
Kategori: Ukjent
Hjertet har sine grunner som forstanden ikke kjenner til.
Kategori: Blaise Pascal
Hva hjelper det at hjertet stadig banker når det ingen har å banke for.
Kategori: Benny Andersen
Hvor du enn går, så ta med deg hele ditt hjerte.
Kategori: Konfucius
Ild i hjertet gir røk i hodet.
Kategori: Ordtak
Kalde hender, varmt hjerte.
Kategori: Svensk Ordtak
Kvinnens hjerte er som en runestein. Det som en gang er hugget inn i det kan ikke slettes ut.
Kvinner leser bedre i fremmedes hjerter enn i sine egne.
Kategori: Jean Paul
Kvinners hjerter minner om telefonen: Det er ofte opptatt, har hyppig fått en gal forbindelse, blir av og til forstyrret - og ofte er det en tredje person på linjen.
Kategori: Sacha Guitry
Lite barn trår på fanget, stort barn trør på hjertet.
Kategori: Ordtak
Menneskeverdet sitter i hjertet.
Kategori: Esaias Tegnér
Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt, det røde hjerte - nu er det dit.
Kategori: Tove Ditlevsen
Se, det gjør ens hjerte trett, at ikke drøm og liv blir ett.
Kategori: Nils Collett vogt
Smilet i øyet er det lyset i vinduet som forteller at hjertet er hjemme.
Kategori: Ukjent
Vi kremter for å klare strupen, men sukker for å klare hjertet.
Kategori: Ukjent