Emne: Indiskresjon
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Indiskresjon: 1

Ingenting minner så mye om uskyld som en indiskresjon.
Kategori: Oscar Wilde