Emne: Tanker
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Tanker: 45

Å tenke edelt er vanskelig når man bare tenker på å tjene sitt daglige brød.
Alle store tanker kommer fra hjertet.
Bevar tanken enkel når livet er vanskelig.
Kategori: Horats
De fleste har vanskelig for å gjøre to ting samtidig, F.eks lese og tenke.
Kategori: Otto Weiss
De store erobreres og kongers seire er for intet å regne mot virkningen av en eneste stor tanke.
Kategori: Egon Friedell
Den som går inn i en organisasjon, setter kyskhetsbelte på sin tanke
Kategori: Ukjent
Den som ikke setter seg som mål å gjøre tenkning til vane, går glipp av livets virkelige store gleder.
Kategori: Ukjent
Det er bedre å gi avkall på den vakreste tanke enn å uttrykke den dårlig.
Det er en stor synd å drepe en fager tanke.
Kategori: Henrik Ibsen
Det er inga motsetning mellom tanke og kjensle - om begge er til stades.
Kategori: Arnljot Eggen
Det er tanken som gjør det meste.
Kategori: Norsk Ordtak
Det er viktig å ha alle tankene i hodet samtidig.
Kategori: Kristin Halvorsen
En tanke er lett, til den skal skrives med blekk.
Kategori: Ukjent
En tanke kan ikke våkne uten å vekke andre tanker.
Er tanken god, han lever då, for det um mannen døyr ifrå.
For sine tanker blir ingen straffet.
Kategori: Paul Valéry
Gode tanker gir god frukt, skjendige tanker gir skjemt frukt - og mennesket er sin egen gartner.
Kategori: James Allen
Hvor alle tenker likt, tenker ingen meget.
Kategori: Walter Lippmann
Hvordan skal man få folk til å tenke logisk i en verden hvor alle snakker om at solen går ned, når det i virkeligheten er horisonten som hever seg?
Kategori: Oscar Wilde
Hvorfor sitte i egne tanker når det er mye bedre og billigere å sitte i andres.
Kategori: Fredrik Stabel
I disse dagene har jeg følt jeg har måttet holde opptil flere tanker i hodet på en gang.
I ettertanken har tanken nådd sjelen, i omtanken hjertet.
Kategori: Per Roald
I stjernenatten - der banker og lever den evige dag som samler timer og tanker i eterens sarkofag.
Kategori: Sverre Sivertsen
Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!
Kategori: Olav Duun
Ingenting er så utenkelig som tanken - det måtte i så fall være totalt fravær av tanker.
Kategori: Samuel Butler
Inne i et menneske finnes det et lukket univers av verdier, følelser og tanker. Jeg har ikke adgang til et annet menneskes univers.
Kategori: Karsten Isachsen
Jeg pleide å tenke at hjernen er den mest fantastiske delen av menneskekroppen, men så slo det meg: Hva er det som forteller meg det?
Kategori: Emo Phillips
Jo mer og jo dypere mennesket tenker, desto sparsommere blir det med ordene.
Kategori: Pestalozzi
Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
Kategori: Sidney Sugarman
Man skal freidig udtale sin Tanke, ellers kommer der ikke noget ud af det!
Man skal ha tankene framfor øksa.
Kategori: Ordtak
Med himmelen omslutter universet meg, men med tanken omslutter jeg universet.
Kategori: Thomas Fossum
Også tanker faller noen ganger umodne fra treet.
Si aldri hva du tenker; omsett ikke en overilet tanke i en handling.
Tanken er en av luftens fugler, og i et bur av ord kan den nok folde ut vingene, men ikke fly.
Kategori: Kahlil Gibran
Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endå må du tenkja dine tankar ut.
Kategori: Arne Garborg
Tanken har måkevinger, havet stanser den ikke.
Kategori: Henrik Ibsen
Tanken utgjør menneskets storhet.
Kategori: Blaise Pascal
Tankene har vide veier.
Kategori: Norsk Ordtak
Tanker er mektigere enn en sterk hånd.
Kategori: Sofokles
Tanker kan bare overvinnes av tanker.
Kategori: Epiktet
Tanker tærer fort på handling.
Kategori: Erik Lerdahl
Tenk over hva du sier, så du ikke sier hva du tenker!
Kategori: Ukjent
Universet er så ufattelig at vi må tenke ufattelig tanker for å forstå det.
Kategori: Ukjent
Verden har mange mangler, der mangelen på nytenkning er den største
Kategori: Mikael Gorbatsjov