Emne: Ja og nei
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Ja og nei: 5

Alle kvinner er i stand til å si nei med munnen og ja med resten.
Alle menn kan få det siste ord overfor en kvinne, forutsatt at han sier ja.
Kategori: Ernst Stankowski
De korteste ordene - ja og nei - krever også den største ettertanke.
Kategori: Pythagoras
Intet er så omskiftende som en kvinnes nei.
Kategori: Vittorio De sica
Jeg kan si nei på tolv språk - det er nok for en kvinne.
Kategori: Sophia Loren