Emne: Kirke
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kirke: 13

Å gå i kirken gjør deg ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør deg til en bil.
Daglig forlater folk kirken og vender tilbake til Gud.
Kategori: Lenny Bruce
Det kirken ikke kan forhindre, velsigner den.
Kategori: Kurt Tucholsky
Folk synes det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon.
Kategori: Ukjent
Gå i kirken neste søndag - unngå julerushet.
Kategori: Ukjent
I kirkene er det som regel flere kvinner enn menn, fordi menn ikke interesserer seg for andre menns klær.
Kategori: Alberto Sordi
Intet liv er så interessant for kirken som underlivet.
Kategori: Per Havikbotn
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør.
Kategori: Carl Gustav jung
Kirken blir fremskrittsvennlig overalt hvor fremskritt ikke lenger kan hindres.
Kategori: Helge Krog
Kirken er den mannlige dominans' siste skanse.
Kategori: Cynthia Wedel
Kirkene i USA er en slags skjønnhetssalong for sjelene.
Kirkens ansikt er en synders ansikt.
Kategori: Martin Luther
Vi kan godt forestille oss Gud uten kirken, men ikke kirken uten Gud.
Kategori: Thomas Mann