Emne: Kirken
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kirken: 6

Folk synes det er godt å ha en kirke, akkkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon.
Kategori: Dansk Prest
Hvem skulle være i kjerka hvis ikke presten.
Kategori: Ordtak
Kirken er den skikkelse som Kristus ferdes i. Skikkelsen er foraktelig og forargelig. Men den Gud som har valgt å gå i den må være en stor Gud.
Kategori: Ukjent
Kirken er en bygning av stein eller tre. Den kan ikke hjelpe noen, men skal huse dem som hjelper.
Kategori: Ranveig Sørensen
Skal Evangeliseringen bli til noen varig nytte, må den skje i forbindelse med kirken.
Kategori: Billy Graham
Tre ting er leie å sjå: ein gråtende friar, ein sta hest og ein stammende prest.
Kategori: Ordtak