Emne: Lengsel
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lengsel: 15

Å undertrykke en lengsel er å undertrykke en guddommelig impuls.
Kategori: Hazrat Inayat khan
Av de mange nådegaver som vi mennesker er utstyrt med, er det ingen som yter så meget som vår evne til lengsel. Intet er uoppnåelig eller utilgjengelig for vår lengsel.
Kategori: Karen Ewald
Bare de tamme fuglene har en lengsel. De ville flyr.
Kategori: Elmer Diktonius
Bare det å ha et sted å lengte til er en verdi i livet.
Kategori: Barbra Ring
Dog stundom enn, som nu i denne time, en lønnlig lengsel ulmer i mitt bryst.
Kategori: Henrik Ibsen
Hva er lengsel? En slags erindring om ting man ennå ikke har opplevet .
Kategori: Heljar Mjøen
Kast ikke loss fra dine lengsler - for hva er vi uten lengslene våre?
Kategori: Amos Oz
Lengsel - å, den er ikke det verste. Alt skjønt og godt i en eng gror i le av den.
Kategori: Fridtjof Nansen
Lengsel - å, den er ikke det verste. Alt skjønt og godt i en gror opp i le av den.
Kategori: Fridtjof Nansen
Lengsel bærer et menneske halve veien.
Kategori: Islandsk Ordtak
Når man er ung, lengter man ut, når man er gammel, lengter man hjem.
Kategori: Cora Sandel
Når man er ung, lengter man ut; når man er gammel, lengter man hjem.
Kategori: Cora Sandel
Selve lengselen er et pant på at det vi lengter etter er til!
Kategori: Karen Blixen
Sterkere er den kjærligheten som vekkes av lengsel - enn den som holdes våken av erindring.
Vi er alle vår egen lengsel.
Kategori: Ferdinand Finne