Emne: Medlidenhet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Medlidenhet: 8

I alle dype og sterke følelser blander alltid medlidenheten seg inn.
Kategori: Boris Pasternak
Medlidenhet er den billigste av alle mennekselige følelser.
Kategori: Friedrich Hebbel
Medlidenhet er kjærlighetens bleke søster.
Kategori: William Jones
Medlidenhet er kjærlighetens siste trinn, kanskje selve kjærligheten.
Kategori: Heinrich Heine
Medlidenhet koster ingenting og er ingenting verd.
Kategori: Josh Billings
Medlidenhet med andres lidelser hindrer oss i å fortvile over vår egen lidelse.
Menneskets største og edleste følelser er medlidenhet og tilgivelse.
Naturen har gitt mange evnen til medlidenhet, men få evnen til medglede.
Kategori: Friedrich Hebbel