Emne: Tale
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Tale: 30

Å tenke er å tale lavt, å tale er å tenke høyt.
Kategori: F. Max mueller
Den som aldri spør, blir aldri klokere enn før.
Kategori: Ordtak
Den som taler ut fra bevisstheten om å ha rett, overbeviser ingen.
Kategori: Piet Hein
Der alle taler hører ingen.
Kategori: Ordtak
Dere står og fyller tankens tomhet med intetsigende snakk.
Det er bare en ting i verden som er verre enn å bli snakket om. Slett ikke å bli snakket om
Kategori: Oscar Wilde
Det er det du gjør og ikke det du sier som viser hvem du egentlig er.
Kategori: Ukjent
Det er ikke mye som krever så omhyggelige forberedelser som en improvisert tale.
Kategori: Winston Churchill
Det er ikke så mye som krever en så omhyggelig forberedelse som en improvisert tale.
Kategori: Winston Churchill
En mann som snakker vrøvl så godt som Roussau, vet at han snakker vrøvl.
Kategori: Samuel Johnson
En preken er alltid vellykket; enten reiser jeg meg fornyet, eller så våkner jeg utvhilt!
En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremt skal de to være så nær hverandre som mulig.
Kategori: Anthony Eden
Ett ord i tide er bedre enn ti i utide.
Kategori: Norsk Ordtak
Evnen til å improvisere er en herlig belønning for langvarig arbeide.
Kategori: Quintillian
Festtalere er folk som taler mens andre mennesker sover.
Kategori: Jerry Lewis
Han får lita vita, som ikkje kan teia.
Kategori: Ordtak
Han får lite vita, som aldri kan teia.
Kategori: Ordtak
Hva en tale mangler i dybden, har den ofte i lengden.
Hvordan skal jeg klare å tenke før jeg prater når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det??
Kategori: Ukjent
Jeg bruker som regel mer enn tre uker på å forberede en god improvisert tale.
Kategori: Mark Twain
Konversasjoner bør være innom alt, men konsentrere seg om ingenting.
Kategori: Oscar Wilde
La narren være, og hans eget snakk vil dømme ham.
Kategori: Persisk Ordtak
Man kan ikke både tale vel og lenge.
Kategori: Peder Syv
Man kan også rope så høyt at man taler for døve ører.
Kategori: Otto Ludwig
Man må tenke på hva man sier, så man plutselig ikke sier hva man tenker.
Kategori: Ukjent
Når en mann reiser seg for å tale, lytter folk, og så ser de. Når en kvinne reiser seg, ser de, og hvis de liker det de ser, lytter de.
Kategori: Pauline Frederic
President Wilson ble engang spurt om hvor lang tid det tok ham å forberede seg til et ti-minutters innlegg. Han svarte: To uker. Hvor lang tid behøver De så til å forberede en times foredrag? Han svarte: En uke. Og om De skal tale i to timer? Han svarte: Da kan jeg begynne med det samme.
Kategori: Ukjent
Si ikke det føste som faller deg inn.
Kategori: Kenyansk Ordtak
Talegaver blir ofte pakket inn så man skulle tro alt var gullkorn.
Kategori: Otto Ludwig
Vær kort når du skal tale, det styrker ordets makt. Jo mindre det blir pratet, dess mer blir det sagt.
Kategori: Ukjent