Emne: Tale
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Tale: 30

Å tenke er å tale lavt, å tale er å tenke høyt.
Kategori: F. Max mueller
Den som aldri spør, blir aldri klokere enn før.
Kategori: Ordtak
Den som taler ut fra bevisstheten om å ha rett, overbeviser ingen.
Kategori: Piet Hein
Der alle taler hører ingen.
Kategori: Ordtak
Dere står og fyller tankens tomhet med intetsigende snakk.
Det er bare en ting i verden som er verre enn å bli snakket om. Slett ikke å bli snakket om
Kategori: Oscar Wilde
Det er det du gjør og ikke det du sier som viser hvem du egentlig er.
Kategori: Ukjent
Det er ikke mye som krever så omhyggelige forberedelser som en improvisert tale.
Kategori: Winston Churchill
Det er ikke så mye som krever en så omhyggelig forberedelse som en improvisert tale.
Kategori: Winston Churchill
En mann som snakker vrøvl så godt som Roussau, vet at han snakker vrøvl.
Kategori: Samuel Johnson
En preken er alltid vellykket; enten reiser jeg meg fornyet, eller så våkner jeg utvhilt!
Kategori: Ukjent
En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremt skal de to være så nær hverandre som mulig.
Kategori: Anthony Eden
Ett ord i tide er bedre enn ti i utide.
Kategori: Norsk Ordtak
Evnen til å improvisere er en herlig belønning for langvarig arbeide.
Kategori: Quintillian
Festtalere er folk som taler mens andre mennesker sover.
Kategori: Jerry Lewis
Han får lita vita, som ikkje kan teia.
Kategori: Ordtak
Han får lite vita, som aldri kan teia.
Kategori: Ordtak
Hva en tale mangler i dybden, har den ofte i lengden.
Hvordan skal jeg klare å tenke før jeg prater når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det??
Kategori: Ukjent
Jeg bruker som regel mer enn tre uker på å forberede en god improvisert tale.
Kategori: Mark Twain
Konversasjoner bør være innom alt, men konsentrere seg om ingenting.
Kategori: Oscar Wilde
La narren være, og hans eget snakk vil dømme ham.
Kategori: Persisk Ordtak
Man kan ikke både tale vel og lenge.
Kategori: Peder Syv
Man kan også rope så høyt at man taler for døve ører.
Kategori: Otto Ludwig
Man må tenke på hva man sier, så man plutselig ikke sier hva man tenker.
Kategori: Ukjent
Når en mann reiser seg for å tale, lytter folk, og så ser de. Når en kvinne reiser seg, ser de, og hvis de liker det de ser, lytter de.
Kategori: Pauline Frederic
President Wilson ble engang spurt om hvor lang tid det tok ham å forberede seg til et ti-minutters innlegg. Han svarte: To uker. Hvor lang tid behøver De så til å forberede en times foredrag? Han svarte: En uke. Og om De skal tale i to timer? Han svarte: Da kan jeg begynne med det samme.
Kategori: Ukjent
Si ikke det føste som faller deg inn.
Kategori: Kenyansk Ordtak
Talegaver blir ofte pakket inn så man skulle tro alt var gullkorn.
Kategori: Otto Ludwig
Vær kort når du skal tale, det styrker ordets makt. Jo mindre det blir pratet, dess mer blir det sagt.
Kategori: Ukjent