Emne: Kjærlighet - tid
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kjærlighet - tid: 13

år er kjærlighetens prøve.
Kategori: Henrik Wergeland
Den kjærligheten som kommer så hastig, har ingen bestandighet.
Kategori: Ludvig Holberg
Den rikeste kjærligheten er den som underkaster seg tidens dom.
Kategori: Lawrence Durrell
Hastig kjærlighet er snart glemt.
Kategori: Svensk Ordtak
Jeg har levd lenge nok til å vite at kjærlighetens aften har sin egen skjønnhet og stråleprakt.
Kategori: Benjamin Disraeli
Kjærlighet får tiden til å forsvinne. Tiden får kjærligheten til å forsvinne.
Kategori: John Barrymore
Kjærligheten dør med årene; bare egenkjærligheten består livet gjennom.
Kjærligheten har ingen alder, siden den alltid fornyer seg.
Kategori: Blaise Pascal
Kjærligheten regner timer for måneder, og dager for år, og hver liten atskillelse for en menneskealder.
Kategori: John Dryden
Kjærlighetens gleder varer bare et øyeblikk, kjærlighetens sorg varer hele livet.
Men hvis du bare visste hvor inderlig jeg har husket deg i ti tolv år og aldri glemt deg.
Kategori: Knut Hamsun
Spør ikke om kjærlighet varer, det vet du den ikke gjør.
Kategori: Herman Wildenvey
Vi blir annerledes med årene som går. Kjærligheten blir også annerledes.
Kategori: Gunnar Heiberg