Emne: Kommunikasjon
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kommunikasjon: 4

Kommunikasjon er fransk, og betyr tåke.
Kategori: Ukjent
Tomrommet som oppstår ved manglende eller misslykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.
Uoverensstemmelser og meningsforskjeller gjør ikke så vondt som måten vi meddeler dem på og mottar dem på.
Kategori: Tor Knutsen
Vennligst informer troppene umiddelbart om at all kommunikasjon er brutt sammen.
Kategori: Ashleigh Brilliant