Emne: Kreativitet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kreativitet: 1

Der alt er ryddig skjer sjelden mye kreativt.
Kategori: Erik Lerdahl