Emne: Kristendom
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kristendom: 7

Å være en kristen er å være en kjemper.
Kategori: Martin Luther
Det er umulig å slavebinde mentalt eller sosialt, et bibellesende folk.
Kategori: Horace Greely
Det står i barnelærdommen at den gamle Adam skal druknes i daglig anger og bot. Jeg har forsøkt det, men jeg har gjort den erfaring at han kan svømme, den asen.
Kategori: Vilhelm Beck
Først når vi selv lever med i religionen, forstår vi at den er liv og opplevelse, ikke teori.
Kan djevelen få oss fra ordet, kan han siden få oss dit han vil.
Kategori: Rosenius
Mange mennesker er syke av angst fordi der er religiøst underernærte, ja helt uthungret. Likesom legemet kan lide av mangelsykdommer, vil sjeslivet bli ødelagt når sjelens hunger aldri tilfredstilles.
Kategori: Fredrik Wisløff
Skal en religion være sann, må den kjenne vår natur. Den må kjenne både storheten og elendigheten og grunnen til begge deler. Hvilken religion utenom den kristne har gjort det?
Kategori: Blaise Pascal