Emne: Handling
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Handling: 8

Bær hver dag en kurv grus til samme sted, og du kan bygge et fjell.
Kategori: Konfucius
Du har makt over en handling, men aldri over dens frukter.
Kategori: Bhagavadgita
En sjef må være klar over at hans medarbeidere studerer det han gjør, ikke det han sier.
Kategori: Lars Malm
Et menneske er utgangspunktet for sine handlinger.
Kategori: Aristoteles
Kun gjennom handling vinner livet i betydning.
Løfter er blomsten - handling er frukten.
Kategori: Ukjent
Menneskets mål er en handling og ikke en tanke.
Kategori: Thomas Carlyle
Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle.
Kategori: Marcus Aurelius