Emne: Taushet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Taushet: 12

Å kunne konversere på mange språk er verdifullt, men å kunne holde munn på ett er uvurderlig.
Kategori: Ukjent
Det er bedre å være taus - og bli ansett for å være en dumrian, enn å snakke - og bevise at man er det.
Kategori: Abraham Lincoln
Det er bedre å være taus å bli ansett for å være en dumrian, enn å snakke å bevise at man er det.
Kategori: Abraham Lincoln
Det tar to år for å lære å tale, men 50 år å lære å tie.
Kategori: Ernest Hemingway
Endog for den som sitter i min stol, er det viktigere å kunne holde seg stille en å kunne tale.
Man lærer best taushet blant snakkesalige mennesker, og snakkesalighet blant tause.
Kategori: Jean Paul
Menn med megen erfaring har betrodd oss at de ofte har angret på at de har talt, men aldri på at de har tidd.
Kategori: Ukjent
Salige er de som ikke har noe å si og heller ikke gjør det.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Taushet er en utålelig replikk!
Taushet er et av de vanskeligste argumentene å imøtegå.
Kategori: Josh Billings
Taushet er gull, men det hjulet som knirker mest får smøring.
Kategori: Ukjent
Taushet skaper større skiller enn lange avstander
Kategori: Ukjent