Emne: Teori
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Teori: 2

Praksis bør alltid bygge på god teori.
Kategori: Leonardo Da vinci
Teori er alt det som aldri stemmer med virkeligheten.
Kategori: Ranveig Sørensen