Emne: Lese
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lese: 17

Å lese en god bok er den største lykke på jord.
Kategori: Brikt Jensen
Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen.
Kategori: Joseph Addison
Å lese er som å tenke med en annens hode i stedet for sitt eget.
Den som leser mye, får av og til lyst til å skrive.
Kategori: George Crabbe
Det eneste jeg beklager, er at jeg aldri vil få tid til å lese alle de bøkene jeg har lyst på.
Kategori: Françoise Sagan
Hvorfor vi skal lese? For å øke vår innsikt, legge av våre fordommer og bli i stadig høyere grad personligheter.
Kategori: Georg Brandes
Jeg laante ham tidt Læsning, gode Bøger, og paa dem man omgaaes skal man kjendes.
Lesning er en bra ting - bare du ikke får bokstøv i undringens blå øyne.
Kategori: Hans Børli
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger.
Kategori: Henrik Ibsen
Man bør lese det man har lyst til. Det man leser av plikt, har man liten glede av.
Kategori: Samuel Johnson
Mange mennesker leser rett og slett bare for å slippe å tenke.
Mennesket leser for å spørre.
Kategori: Franz Kafka
Og slik ble hans hjerne på grunn av overdreven lesning og mangel på søvn så tørr og innskrumpet at han til slutt gikk helt fra forstanden.
Kategori: Cervantes
Også de som leser dikter: de er med-diktende, de er mangen gang mer poesifulle enn dikteren selv.
Kategori: Henrik Ibsen
Samme sommer begynte moren å lære ham å lese. Bøkene hadde han eid lenge og tenkt meget på hvorledes det skulle gå til når også de begynte å tale.
Tidlig om morgenen, ved dagens frembrudd, i all friskhet, i sin krafts morgenrøde, å lese en bok da - det kaller jeg fordervet!
Vi leser for å kaste et skrålys inn over vårt eget liv, se våre tanker og forestillinger fra nye vinkler og kanskje få dem korrigert.
Kategori: Aksel Sandemose