Emne: Livskraft
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Livskraft: 2

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Kategori: Madame Curie
Livskraft viser seg ikke bare i evnen til å holde ut, men også i evnen til å begynne på nytt
Kategori: Ukjent