Emne: Lyst
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lyst: 1

Alle ting i verden etterstrebes med større lyst enn de nytes.
Kategori: Ukjent