Emne: Seg selv og andre
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Seg selv og andre: 40

Å lære hverandre å kjenne betyr å lære hvor fremmed man er for hverandre.
Alle avskyr meg fordi jeg er så godt likt.
Kategori: Peter De vries
Alle kan ikke bo i byen.
Kategori: Norsk Ordtak
Alle ser på andre, ingen på seg selv.
Kategori: Norsk Ordtak
De mest unnselige skal passe seg for å leke gjemsel.
Den som har fornærmet deg, er enten sterkere eller svakere enn deg. Hvis han er svakere, spar ham. Er han sterkere, spar deg selv.
Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller intet for seg selv.
Den som lurer andre, kan selv bli lurt.
Kategori: Norsk Ordtak
Den som stoler på andre mennesker tar sjeldnere feil enn den som mistror dem.
Kategori: Camillo Di cavour
Den som taler stygt om andre i ditt nærvær taler stygt om deg i ditt fravær.
Kategori: Arabisk Ordtak
Den som vet han har rett, har råd til å beherske seg.
Kategori: Frankfort Moore
Dersom alle så på seg selv så var det ingen som spottet meg, sa mannen.
Kategori: Norsk Ordtak
Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv.
Kategori: Søren Kierkegaard
Det er av stor betydning å behandle hvert menneske etter dets natur og temperament.
Kategori: Sokrates
Det er best når enhver passer sitt, du ditt og jeg mitt.
Kategori: Norsk Ordtak
Det er fælt å tenke på hvordan menneskene gjør seg uinntagelige for hverandre, innbruddssikre som hus.
Det er ikke stygt å skjære tykke skiver av en annens ost.
Kategori: Norsk Ordtak
Det går aldri så godt for en selv før det går galt for andre.
Kategori: Norsk Ordtak
Det hender at vi plutselig får vite hva vi engang har betydd for andre, men sjelden får vi vite det i tide.
Kategori: Aksel Sandemose
Det skal friere, rikere sinn til å glede seg over andres enn over eget.
Kategori: Barbra Ring
Én sko passer ikke alles føtter.
Kategori: Norsk Ordtak
Feilen med mennesker er at de elsker å opptre som andres lærere.
Kategori: Meng-tse
Godt med nye sko, men de gamle sitter best.
Kategori: Norsk Ordtak
Hun følte seg så oversett at man ikke kunne unngå å legge merke til det.
Hvor mye større livet ville blitt for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det.
Ingen har rett til å klandre eller fordømme en annen, fordi ingen kan virkelig kjenne et annet menneske.
Kategori: Thomas Browne
Jeg undres om vi alle tar feil av hverandre, om vi bare skaper uskrevne romaner om menneskene vi møter?
Kategori: Rebecca West
Man kan bare gi av det av seg selv som et annet menneske er i stand til å fremkalle.
Kategori: Emma Goldman
Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre.
Kategori: Abraham Lincoln
Man tenker om andre ut fra eget behov.
Kategori: Norsk Ordtak
Men det er jo ved at mennesker er sammen, at de kan bli noe for hverandre.
Kategori: Gunnar Heiberg
Menneskene bygger for mange murer og for få broer.
Kategori: Isaac Newton
Når noen taler ondt om deg, lev da slik at ingen vil tro det.
Kategori: Platon
Når to mennesker er helt tilfreds med hverandre, kan man gå ut fra at begge tar feil.
Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.
Kategori: Richard Jahnke
Sterk er den som overvinner andre, men mektig er den som overvinner seg selv.
Kategori: Laozi
Vår vurdering av andre mennesker sier mer om oss enn om dem.
Kategori: J. Petit-senn
Vi behandler menneskene som de brevene vi mottar; vi leser dem ivrig, men vi leser dem ikke om igjen.
Vi legger altfor lite vekt på hva vi sier om andre, og altfor stor vekt på hva andre sier om oss.
Visse omfavninger kan være begynnelsen til en kvelningsprosess.
Kategori: Arnljot Eggen