Emne: Medgang
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Medgang: 3

For hver person som takler medgang, finnes det hundre som takler motgang.
Kategori: Ukjent
Medgangen avslører lastene, motgangen dydene.
Kategori: Francis Bacon
Truer deg motgang, gå den kjekt i møte venn! Men du husker klokelig å minske seilet som svulmer ved en altfor heftig ulende nedbør.
Kategori: A. Munch