Emne: Memoarer
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Memoarer: 3

Den som tror at fortiden ikke kan forandres, har ikke skrevet sine memoarer.
Kategori: Ukjent
En selvbiografi avslører vanligvis intet dårlig om forfatteren, bortsett fra hans hukommelse.
Kategori: Franklin P. jones
Jeg fant ikke noe som var virkelig galt ved denne selvbiografien, bortsett fra valget av emne.
Kategori: Clifton Fadiman